بیوگرافی

  • اجرا کننده معماری و طراحی داخلی و مراحل اجرا با بیش از چند دهه تجربه
  • دارای مدرک از سازمان صنایع دستی و هنرهای سنتی
  • داری مدکر فنی و حرفه ای کشور
  • عضو هییت مدیره کانون حمایت از هنرمندان گچبر و آینه کار

خدمات

  • اجرا بازسازی و تعمیرات منازل مسکونی، اداری و تجاری
  • برگزاری دوره های آموزشی گچبری حاشیه ساز و آینه کاری طبق استاندارد فنی و حرفه ای کشور
  • اجرا کننده گچبری های حرفه ای دستی از قبیل: سنتی ایرانی، اسلامی و فرنگی